Lưới rào gà vịt

Lưới rào gà: 6F x 40 mặt hoặc 8F x 40 mặt

Lưới rào vịt: 6F x 20 mặt hoặc 8F x 20 mặt

Đặt biệt lưới rào gà con: 4F x 40 mặt.

Mua

Công ty TNHH Ngô Phan
Địa chỉ: 2/60B Thiên Phước, P.9 - Q. Tân Bình - Tp. HCM.
Điện thoại: 08-62652330 Fax: 08-62652329
Email: sales@luoinhua.com

Site created by vseagle framework | w4yp group